bloggerjátssz!myclubletöltésjó játék!adni jó!
Egyéni keresés

A s­tart.pt egy ol­dal. E­zen az ol­da­lon az el­in­du­lás­ról az el­in­du­lás ne­héz­sé­ge­iről e­sik szó.

hirdetés

Az é­let kez­de­te is ne­héz­, és u­tá­na is sok a­ka­dály gör­dül e­lénk, mely min­den e­set­ben p­ró­bá­ra tesz min­ket az é­le­tünk so­rán.